İş Güvenliği Politikamız

 

Reform Grup İnşaat; "Önce İnsan, Önce Sağlık, Önce İş Güvenliği" anlayışı ile hareket eder. Her çalışanımızın bir iş güvenliği uzmanı kadar, yaptığı iş ve çalıştığı ortamla ilgili tehlikelerin ve risklerin farkında olan, riskleri kaynağında yok etmek üzere öneri getiren, kurallara uyan ve uyaran bir bilinçle hareket etmeleri hedeflenir.

Reform Grup İnşaat tüm çalışanları ve yönetimi; çalışanlarına, müşterilerine ve tedarikçilerine daha güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak ve “sıfır iş kazası” hedefine ulaşmak için;

- Yürürlükteki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uyan,
- Faaliyetleri sonucunda oluşan tüm olası riskleri belirleyen ve bu riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmek üzere çalışmalar yapan,
- Kurduğu sistemi ve faaliyetleri sürekli denetleyen ve ilgili tarafların denetlemesine açık tutan,
- Sürekli iyileştirme prensiplerine dayalı, yönetim sistemini benimser ve gerçekleştireceğini taahhüt eder.