Çevre Politikası


Çevreye karşı sorumluluk ilkesiyle hareket eden Reform İnşaatın çevre ilkeleri;

 - Projelendirme ve üretimin her aşamasında çevrenin korunması için belirlenen dünya standartlarını benimsemek ve uygulamak,

 - Gelecek kuşaklara doğal yaşam alanları oluşturmak için projeler geliştirmek,

 - Çevreyle ilgili yasa ve yönetmelikler ile çalışmaların çevre standartlarına uygunluğundan emin olmak,

 - Risk değerlendirmeleri yaparak kaza vb. acil durumlarda çevreye olumsuz etkiyi en aza indirmek üzere tedbir almak,

 - Çevreyle ilgili çalışmaları düzenli biçimde gözden geçirerek bu çalışmaların performansını sürekli olarak artırmak.